Nghiên Cứu COVID Long của Johns Hopkins

Khi tham gia, quý vị sẽ thực hiện một cuộc khảo sát một lần, kéo dài 20 phút.
*Thời gian hoàn thành khảo sát trung bình hiện là 20 phút. 75% người tham gia có thể hoàn thành khảo sát trong 15-28 phút.

Diverse group of people wearing masks

Trường Y Tế Công Cộng Johns Hopkins Bloomberg đang tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến cuộc sống của mọi người, đặc biệt là liên quan đến các triệu chứng COVID-19 và sự phục hồi.

Mục Tiêu Tuyển Mộ: 25.000 người

71

COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 600 triệu người và khiến hơn 6 triệu người tử vong trên toàn cầu. Các nhà khoa học nghiên cứu từ Trường Y Tế Công Cộng Johns Hopkins Bloomberg muốn hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe của mọi người.

Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ những người đã từng mắc bệnh COVID-19 và những người chưa mắc bệnh. Trải nghiệm của mọi người rất quan trọng để chúng tôi hiểu về tác động của COVID-19.

Chúng tôi muốn nhận được phản hồi từ quý vị nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên. Nghiên cứu bao gồm một cuộc khảo sát trực tuyến ngắn.

Nếu quý vị muốn tham gia với chúng tôi với tư cách là người tham gia, hãy nhấp vào nút màu đỏ ở trên để bắt đầu!

Mọi câu chuyện về COVID-19 đều quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi.